Ubezpieczenie życia i zdrowia

Ubezpieczenie życia i zdrowia. Najbardziej rozbudowany program ubezpieczeń zdrowia i jego ochrony posiada, naszym zdaniem, TU WARTA.

Dwa produkty Warty – WARTA OCHRONA i WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

zapewniają nam bezpieczeństwo finansowe w wielu różnych trudnych sytuacjach życiowych, ułatwiają zebranie kapitału dla naszych kochanych najbliższych, zapewniają zachowanie standardu życia w razie ciężkiej choroby czy śmierci osób, na których spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie rodziny.

Ponieważ tak wiele jest opcji ubezpieczenia życia, zdrowia i zapewnienia ochrony nam i członkom naszych rodzin w programach Warty oraz innych towarzystw, prosimy o kontakt z nami celem uzyskania w rozmowie wszystkich informacji, które umożliwią nam  precyzyjnie wybrać dla Państwa odpowiedni produkt. 

Poza podstawowym ubezpieczeniem – naszego ŻYCIA, na długiej liście świadczeń znajdziemy  możliwość zapewnienia sobie i najbliższym zwrotu kosztów za wszystkie poważne ZACHOROWANIA, transport medyczny, pobyty w szpitalu – w tym dostęp do opieki zdrowotnej  w placówkach o wysokim standardzie świadczonych usług, leczenie specjalistyczne – zwykle bardzo kosztowne, leki, rehabilitację i sprzęt do rehabilitacji, drugą opinię medyczną z renomowanej, wybranej placówki medycznej na świecie, zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej/pielęgniarskiej, dostęp do specjalistycznych usług medycznych przez całodobową infolinię i wiele, wiele innych. Ochroną taką możemy być objęci tylko na terenie Polski lub na całym świecie  – zależy to od wersji polisy.

Poza ubezpieczeniami stricte zdrowotnymi i życiowymi istnieją ubezpieczenia na życie z UFK / ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym / czyli ochronno- oszczędnościowe i POSAGOWE  zapewniające naszym dzieciom bezpieczny  start w dorosłość , mogące być doskonałym, przemyślanym prezentem dla dziecka od kochających dziadków  czy rodziców.