Ubezpieczenia komunikacyjne

Najbardziej znanym, powszechnym, jest obowiązkowe ubezpieczenie ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ właścicieli pojazdów mechanicznych.
Służy ono zabezpieczeniu nas przed skutkami finansowymi wypadków, które możemy spowodować na drodze.

Ubezpieczenie o podobnym charakterze stanowi tzw. ZIELONA KARTA, która chroni właściciela/kierującego pojazdem przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski. Dokument ten należy posiadać na terytorium : Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

Ubezpieczenie AUTOCASCO jest ubezpieczeniem dobrowolnym mającym chronić nasze pojazdy w następujących przypadkach: zderzenia się pojazdu z innym pojazdem, ze zwierzęciem lub osobą, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, kradzieży.

Ubezpieczenie ASSISTANCE – to organizacja i pokrycie kosztów niezwłocznej pomocy, gdy wystąpi zdarzenie objęte ochroną. Zawierając to ubezpieczenie możemy oszczędzić sobie stresu spowodowanego wypadkiem lub awarią samochodu; szczególnie ważne jest byśmy posiadali je w czasie samochodowych wojaży zagranicznych.

I wreszcie ubezpieczenie od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW pojazdu, który ubezpieczamy. Jest przeznaczone dla kierowcy i pasażerów, zapewnia nam zwrot kosztów leczenia, hospitalizacji, odszkodowanie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu.